BIURO USŁUG TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWANIA KALINOWSKI ADAM

INŻYNIER KONTRAKTU

Sprawuję funkcję Inżyniera Kontraktu. W ramach tej działalności zajmuję się realizacją zadania inwestycyjnego pod kątem obsługi techniczno–ekonomicznej.

Zapewniam pełną obsługę ekonomiczno-techniczną na zlecenie inwestora, w szczególności:

 • rozliczanie prac wykonanych przez firmy podwykonawcze,
 • przygotowanie materiałów przetargowych i organizacja przetargów mających na celu wybranie odpowiedniego dostawcy materiałów, firm podwykonawczych świadczących specjalistyczne usługi,
 • nadzór zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi nad realizacją kontraktu,
 • kontrolowanie kontraktu z ramienia zlecającego.

​INWESTOR ZASTĘPCZY

Powierzenie realizacji zadania inwestycyjnego Inwestorowi zastępczemu jest wygodną formą prowadzenia inwestycji, w szczególności, gdy sam inwestor nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w zakresie praktycznej lub formalnej strony procesu budowlanego. Inwestor zastępczy zastępuje inwestora, czyli podejmuje za niego określone czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, tak że ten nie musi być bezpośrednio zaangażowany w budowę.

Oferuję:
 • pomoc w formalnościach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy jak również w pracach w czasie jej trwania,
 • odpowiedzialność za przebieg prac,
 • werbowanie kierownika budowy i wykonawcy oraz wszystkich specjalistów którzy są konieczni na placu budowy
 • zakup i dostarczanie materiałów budowlanych,
 • kontrolę inwestycji.

Proponuję również pomoc w postaci kompleksowego planowania inwestycji od etapu wstępnych analiz, przez sporządzenie harmonogramu realizacji, przygotowanie planu finansowego, racjonalnego budżetu zadania, projektowania do etapu realizacji.

REALIZACJA (BUDOWA) OBIEKTÓW BUDOWLANYCH RÓWNIEŻ POD KLUCZ

Zajmuję się przygotowaniem, prowadzeniem i koordynacją robót przy realizacji różnych obiektów budowlanych, począwszy od budynków mieszkalnych, handlowo–usługowych, salonów samochodowych, po duże obiekty handlowe, użyteczności publicznej oraz przemysłowe.

Realizuję kompleksową obsługę inwestycyjną, rozpoczynając od uzyskania warunków WZIZT, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W imieniu zlecającego podejmuję się rozwiązywania wszelkich problemów formalno-prawnych, powstałych w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych.

W zakresie usług, świadczonych przez firmę jest także sprawowanie funkcji inwestora zastępczego, raz z pełnym rozliczeniem kosztów budowy, a także realizacja obiektów pod klucz na zasadzie generalnego wykonawstwa.

​NADZÓR INWESTORSKI
​I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANO-MONTAŻOWYMI

Prowadzę nadzór inwestorski od etapu przygotowania przedsięwzięcia, poprzez realizację i odbiór techniczny. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy i może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy swojego klienta na budowie oraz o to, by budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zakres kompetencji Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

Prowadzenie inwestycji
 • reprezentowanie zlecającego w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
 • koordynacja wykonawstwa zadania inwestycyjnego, organizacja i prowadzenie cyklicznych narad, sporządzanie raportów dla zlecającego,
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przedsięwzięcia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami,
 • kontrola jakości robót,
 • kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych.
Prowadzenie rozliczeń finansowych
 • nadzór nad realizacją harmonogramów finansowych,
 • weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót,
 • uzgadnianie faktur za roboty,
 • bieżące ewidencjonowanie kosztów,
 • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.
Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego
 • przygotowanie zgłoszeń i rozpisanie odbioru końcowego,
 • współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne – sanepid, straż pożarną, inspekcję pracy i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę,
 • współpraca z Wykonawcą w przygotowaniu obiektów do przeglądu odbiorowego,
 • współpraca z Wykonawcą w kompletacji dokumentów odbiorowych i ich przygotowanie do przekazania Inwestorowi.

budynek-handlowo-us-ugowo-mieszkalny-w-kaliszuorig
obiekt-apartamentowo-us-ugowyo-we-wroc-awiuorig
obiekt-mieszkalny-we-wroc-awiu-przy-ul-rekodzielniczej-16orig
centrum-dydaktycznego-badan-kol-zebatych-w-kaliszuorig
pawilon-handlowy-biedronka-w-bytowieorig
pawilon-handlowyo-netto-w-pyrzycachorig
budyneku-produkcyjno-magazynowo-biurowo-techniczny-remorig
budyneku-produkcyjno-magazynowo-biurowo-techniczny-rem-2orig
sala-sportowa-przy-sp-nr-4-w-jarocinieorig
sala-widowiskowo-sportowaorig
sala-widowiskowo-sportowa-2orig
sala-widowiskowo-sportowa-3orig
nzoz-poliklinika-medix-w-kaliszuorig
salon-samochodowy-porscheorig

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz do skorzystania z oferty Biura Usług Technicznych i Kosztorysowania z Kalisza.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.